Home Ligazóns WEB Interfaces para Servizos

Dado o seu carácter eminentemente práctico, os resultados do proxecto terán unha aplicación inmediata mediante a súa implantación en MeteoGalicia. Servirán, tamén de maneira inmediata, para que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas cumpra coas obrigas derivadas da aplicación da directiva INSPIRE establecendo unha infraestrutura de datos espaciais de información meteorolóxica e oceanográfica.

Amosar # 
1   Link   ADAGUC
2   Link   GALEON Network
3   Link   Meteorology DWG
4   Link   NetCDF
5   Link   Ocean Science and OGC Standars
6   Link   OPeNDAP
7   Link   UNIDATA
8   Link   Sensor Web Enablement WG